నిజామాబాద్ సభలో మోదీ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:

నిజామాబాద్ సభలో మోదీ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు: 👉నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మలావత్ పూర్ణ ఎవరెస్టు శిఖరంపై జాతీయ పతాకం ఎగురవేసారు. మహ్మద్ హుస్సేన్ కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ లో పతకం గెలిచి దేశ గౌరవం…