తెలంగాణ అభివృద్ధికి మరింత తోడ్పడాలని కోరుతూ దిల్లిలో కేంద్ర మంత్రి శ్రీ హర్షవర్ధన్ గారికి వినతి పత్రం సమర్పించాము.(Jan 11 2019)

Yendala Laxminarayana and BJP Telangana Leaders given representation to Union Minister Shri.Dr. Harsha Vardhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *